Čím je Ľubovnianka výnimočná?

Ľubovnianka je klasifikovaná ako prírodná minerálna voda, vysoko mineralizovaná, uhličitá, hydrogénuhličitanová, horečnato – vápenato železitá, so zvýšeným obsahom horčíka, slabo kyslá, studená, hypotonická. Zo slovenských vôd je to jedna z tých s najväčším obsahom prírodného horčíka (magnézia). Výnimočnosť tejto minerálnej vody je vo vysokom obsahu prírodného horčíka (magnézia). V kombinácii s vysokým obsahom vápnika a kremíka je to unikátna voda. Ľubovnianka nie je obohacovaná o žiadne minerálne látky. Minerálne pramene Ľubovnianky vyvierajú v Levočských vrchoch v okrese Stará Ľubovňa v katastri obce Nová Ľubovňa. 

ANIÓNY: mg/l
HCO3    1846 
H2Si03  96,80
NO3      <0,50
NO2       <0,01

KATIÓNY: mg/l
NA +      208,7
Mg2+
    169,0
Ca2+    137,30
NH4+   2,05

Celková mineralizácia: 2490 mg/l

vynimocna